TUTORETZA ETA ORIENTAZIOA

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUAREN OSAKETA:

Orientazio departamentuaren osaketa honako kideok osatzen dugu:

  • Aholkulari eta orientatzaileak.

  • Haur Hezkuntzako Etapa arduradunak.

  • Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako laguntza irakasleak.

  • Hezkuntza Bereziko laguntzaileak.

 

FUNTZIO NAGUSIENA:

    Irakasleei, gurasoei eta ikasleei beharrezkoa den orientazioa eta laguntza eskaintzea. Taldean beharrak aztertuz eta dagokion orientabidea bideratuz.

  • Aniztasuna oinarri hartuz, ikasleei beren ibilbidean zehar eman behar duten prozesuan lagunduz ( ikaskuntza prozesuan, pertsonalean, gatazken kudeaketan…).

  • Ikasleek beren aukeraketak ahalik eta modu arduratsuenean egin dezaten, dagokion orientabideak ematea.

  • Kanpo eragileekin harremanak bideratu, ikasleei ahalik eta erantzun egokiena eskaintzeko asmotan ( berritzegunea, gizarte zerbitzuak…).

  • Tutoretza plan integral bat garatzea ( drogomenpekotasunean, sexu heziketan, elkarbizitzan) oinarrituz.